تماس با ما

ارتباط با ما:

شرکت بازرگانی تجارت پویا و توسعه پایدار فجر – با برند شادیز

 

آدرس شرکت:

شعبه ۱: ایران – تهران – الهیه – خیابان فرشته

شعبه ۲: ایران – قم – خیابان ساحلی – امین ۵۲

 

ارتباط با واحد بازرگانی

 

 تلفن تماس:    آقای پارسا: ۰۹۳۰۴۵۳۰۸۴۸(۹۸+)    |   آقای نوری: ۹۹۱۲۶۵۵۴۷۵(۹۸+)

 واتساپ:        آقای پارسا: ۰۹۳۰۴۵۳۰۸۴۸(۹۸+)    |   آقای نوری: ۹۹۱۲۶۵۵۴۷۵(۹۸+)

ارتباط با ما در ایمیل

info@shadizva.ir  /  shadizva@gmail.com