واردات

شرکت بازرگانی شادیز فعال در حوزه واردات مستقیم وبدون واسطه خشکبار خارجی با کیفیت های مشتری پسند وقیمت های مناسب ومنصفانه به مشتریان است هدف ما ارتقاء سطح سلامت جامعه وکیفیت محصولات خشکبار می باشد امیدواریم که با فروش عمده این محصولات بتوانیم خدمتی ارزنده به عموم مردم ایران انجام دهیم ومحصولاتی با کیفیت رابه دست مشتریان خود برسانیم ،شما می توانید جهت دریافت اطلاعات پیرامون خرید محصولات خشکبار وقیمت ها با مشاورین مادر تماس باشید